Tarihçe

Amasya OSB

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ: Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgesidir.(O.S.B Uygulama yönetmeliği 4.Madde)
KURULUŞUN ADI : AMASYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ADRESİ : AMASYA- ÇORUM KARAYOLU 23, KM -AMASYA
TELE/FAX : 0 358 2735363
E MAİL : amasyaosb@hotmail.com
KURULUŞ YILI : 1993
VERGİ NO : 0680044473
SİCİL NO : 126

GÖREVLERİ

Amasya ili sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi olarak seçilen TİGEM (Gök höyük) bitişiğindeki 92 Hektar olarak AMASYA O.S.B MÜTEŞEBBİS HEYETİNE (İl Özel İdaresi-% 45, Amasya Belediyesi.-% 30, Ticaret ve Sanayi Odası-% 25 üyelerinde oluşturulmuştur.) Devredilen arazinin alt ve üst yapısının hazırlanarak sanayicinin kullanımına sunulmasını sağlamak ve bölgenin alt ve üst yapımının tamamlanmasından sonra ise tesissin işletilmesi, (elektrik, kanalizasyon, yağmur suyu tesislerinin) Bölgedeki sanayicilerin, Müteşebbis Heyet ve Yönetim kurulu arasındaki diyalogunun sağlanması inşaatların denetlenmesi, ruhsatların verilmesi, Müteşebbis Heyet ve Yönetim kurulunun diğer kurum ve kuruluşlar nezdindeki yazışmalarının yapılması, Bilanço ve hesapların Denetim Kuruluna ibraz edilmesi vb…

TEŞKİLAT YAPISI

KURULUŞ : Amasya Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün 17.07.1991 tarihli 10927 sayılı yazıları ile 150 hektar alan karakteristiği ve 30.000.000.000-TL. proje tutarı ile yatırım programına alınarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına teklif edilmiş, ancak bütçenin yetersiz olması sebebiyle Yatırım Programına alınmamıştır. Daha sonra aynı Genel Müdürlüğünün 17.07.1992 tarih ve 9493 sayılı yazıları ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 1993 yılı yatırım programında “Etüt” karakteristiği ile yer alması teklif edilmiştir. 1993 yılı yatırım Programında yer alan Amasya Organize Sanayi Bölgesi Amasya ili Merkez sınırları içerisinde Altı Adet alternatif alan tespit edilmiştir. Bu Bölgeler, T.C. Başbakanlık D.P. Teşkilatı Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu “Organize Sanayi Bölgeleri, Yatırım Kararı, Yer Seçimi, İmar Planı Hazırlama Usül ve Esasları” yönetmeliğine göre alternatif alanlar incelenmiş ve bu kriterlere göre yer tespiti yapılmıştır. Amasya Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10.06.1993 tarih ve 8641 no’lu protokol yazısı ve 17.05.1993 tarih 3 no’lu Amasya O.S.B Müteşebbis heyetin kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amasya Organize Sanayi Bölgesi 12.06.1993 tarihinde yapılan temel atma töreni ile birlikte alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.

Toplam Alan
0 ha
İşletme Sayısı
0 +
İstihdam
0 kişi
Dış Ticaret Hacmi
0 $

Sosyal Medya

Hakkımızda

Amasya Organize Sanayi Bölgesi 1993 Yılında Amasya-Çorum karayolunun 23.km sinde 75 hektar alan üzerine kurulmuştur.2006 yılında OSB bitişindeki jandarmaya tahsisli 45.500 m2 hazine arazisi ve 2013 yılında bölgemize dahil olan 35.000 m2 hazine arazisinin’de bölgeye dahil edilmesi ile birlikte bölgenin toplam büyüklüğü 92 hektar alana ulaşmıştır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın kredi desteği ile 1994 yılında ihale edilerek Bölgemizin altyapı inşaat çalışmalara başlanmış, bölgenin Kanalizasyon, yağmursuyu, içme suyu, yol alt temel ve temel seviyesi ile kanalizasyon deşarj hattı inşaatları 1996 yılı sonunda tamamlanmıştır.

 Amasya Çorum Karayolu 23.Km Tahir Köse Cad. No:2, 05140 Amasya Merkez

Pzt. – Cuma: 08:00 – 18:00

Amasya Organize Sanayi Bölgesi © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.