Amasya Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim

AMASYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Amasya Organize Sanayi Bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Halk Bankası Kanalı ile aktarılan kredilerle alt yapısı tamamlanmış olup kullanılan krediler 5 yıl ödemesiz 10 yılda 20 eşit taksitte faiziyle birlikte geri ödeneek şekilde kullanılmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri en son çıkan 4652 sayılı O.S.B.kanunu hükümlerince yönetilir. Bölgenin alt yapısı için harcanan tutarın %99 Sanayi Bakanlığı %1 Müteşebbis Heyet tarafından oranında pay sahibidir. Üyelerin görev süreleri 4(dört) yıldır. Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresi (%45) katılım payı ile 4 asıl 4 yedek üye Amasya Belediyesi (%30) 2 asıl 2 yedek üye Ticaret ve Sanayi Odası ( %25) 2 asıl 2 yedek ve Bölge Sanayicilerimiz ise 7 asıl ve 7 yedek üye ile temsil edilmektedir.

 

 KURUCU ORTAKLAR

 KATILIM PAYI ORANLARI

MÜTEŞEBBİS HEYETTE TEMSİL EDİLECEK
ÜYE SAYISI

 Amasya İl Özel İdaresi %45 4
 Amasya Belediyesi %30 2
 Amasya Ticaret ve Sanayi Odası %25 2
 Bölge Sanayicileri   7
TOPLAM                 %100 15 Kişi
 

Organize Sanayi Bölgemizdeki Yürütme Organları Şunlardır:
1. MÜTEŞEBBİS HEYET 15 Asil Üye ve 15 Yedek Üye
2. YÖNETİM KURULU 5 Asil Üye ve 5 Yedek Üye
3. DENETİM KURULU 2 Asil Üye ve 2 Yedek Üye
4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Müdür, Elektrik Teknikeri, İnşaat Teknikeri, Muhasebe Memuru ve Odacı'dan oluşmaktadır.

Müteşebbis Heyet Tablosu